Individuální hokejový kemp 1/3

Velmi intenzivní kemp, kdy se jeden trenér věnuje pouze 3 hráčům a tudíž je možné klást stále vysoký důraz na opravování chyb a rozvoj individuálních dovedností. Zároveň ve třech účastnících už je možné seznámit hráče s větším množstvím základních herních činností a řešení herních situací.

Termíny akce:

© SportsEvents 2017