Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním přihlášky souhlasí přihlašující se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje") do databáze společnosti SportsEvents s.r.o., se sídlem pplk. Sochora 981/17, 170 00 Praha 7 - Holešovice , IČ: 248 04 266 (dále jen „Správce") a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele Luvenex plus s.r.o. se sídlem Pod Vilami 747/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 290 26 431 nebo prostřednictvím jiného zpracovatele určeného Správcem pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

© SportsEvents 2017