Individuální hokejový kemp 1/2

Velmi intenzivní kemp, kdy se jeden trenér věnuje pouze 2 hráčům a tudíž je možné klást 100% důraz na opravování chyb a rozvoj individuálních dovedností a základních herních činností.

Termíny akce:

© SportsEvents 2017