Pravidla

PRAVIDLA SE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ PRŮBĚŽNĚ VYVÍJEJÍ A DOPORUČUJEME PROSTUDOVAT PRAVIDLA V PROPOZICÍCH DANÉHO TURNAJE, KTERÉ OBDRŽÍTE TÝDEN PŘED TURNAJEM MAILEM A TIŠTĚNÉ PŘI PREZENTACI V MÍSTĚ V KONÁNÍ.

Utkání řídí rozhodčí dle pravidel ledního hokeje s výjimkami zmíněnými zde:

1. Hrací doba: 2-krát 20 minut hrubého času ( poslední 2 minuty obou polovin se hrají na čistý čas )

2. Rozbruslení: Před každým utkáním proběhne pouze minutové rozbruslení bez kotouče a okamžitě týmy nastupují k úvodnímu vhazování. V přestávce mezi poločasy mohou družstva vystřídat, brankáři si mohou během výměny stran pouze vzít na střídačce pití a hned se pokračuje ve hře. Žádáme týmy, aby nastupovali k utkáním včas. Rozhodčí budou zahajovat utkání přesně dle rozpisu, a je vyloučena možnost posunout začátek utkání z důvodu opoždění se některého z družstev nebo hráčů.

3. Soupiska: Všichni hráči nastupující k utkání musí být na soupisce týmu.

4. Start: Jeden hráč nesmí nastoupit na jednom turnaji za více než jeden tým.

5. Omezení startu: DIVIZE "A": Na turnaji nesmí nastoupit hráč, který v sezóně 2023/2024 nastoupil v extralize, 1.lize, 2.lize mužů, extralize a 1.lize dorostu a juniorů a zároveň v zahraničních soutěžích prokazatelně překračující amatérský statut.(tzn. 3 nejvyšší soutěže mužů + 2 nejvyšší soutěže dorostu a juniorů, jakákoliv severoamerická soutěž). Universitní liga, kvalifikace daných soutěží a soutěže žen neznemožňují start na MČRA. 

U DIVIZE "B" nesmí nastoupit hráč, který v sezónách 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 nastoupil v soutěžích zakázaných v DIVIZI "A" (to znamená 3 nejvyšší soutěže mužů + 2 nejvyšší soutěže juniorů a dorostu + jakákoliv severoamerická soutěž). Dále pak hráči, kteří v sezóně 2022/2023 nastoupili v krajském přeboru (lize) mužů (tj.ve 4.nejvyšší soutěži mužů v ČR či zahraničí) nebo v Universitní lize.

U DIVIZE "C" nesmí nastoupit hráč, který někdy v minulosti nastoupil v Krajském i okresním přeboru mužů (tj.ve 4. a 5.nejvyšší soutěži mužů v ČR i zahraničí), Universitní  nebo soutěžích zakázaných v DIVIZI "A" (tj. 3 nejvyšší soutěže mužů, 2 nejvyšší soutěžu juniorů a dorostu)

VYJÍMKA (výzměna postu): pokud hráč nastupje ve vyšších soutěžích jako brankář může na MČRA nastoupit, ale pouze v poli. Stejně tak hráč z pole může nastoupit jako brankář.

VYJÍMKA (ženy): V DIVIZI A a B mohou ženy nastoupit bez omezení, v DIVIZI C nesmí nastoupit žena, která někdy nastoupila v nejvyšší soutěži v ČR nebo zahraničí.

6. Oddechový čas: Týmy mají možnost si vybrat oddechový čas pouze v posledních 2 minutách obou polovin.

7. Hra tělem: Hra tělem je povolena pouze v případě, že jsou hráči v souběžné jízdě.

8. Zrychlené střídání: Jakmile se rozhodčí postaví na bod vhazování, na kterém bude probíhat následující bully, pískne a 5 sekund po hvizdu zahájí hru bez ohledu na to, jestli jsou družstva připravena ke hře nebo ne. V případech, kdy nelze hru takto zahájit (tyto případy jsou vymezeny pravidly LH), rozhodčí družstvo upozorní, aby nastoupilo ke hře, když nedojde ke zrychlení, následuje vyloučení na 2 minuty za hráčskou lavici. ( Pravidlo se bude striktně dodržovat zvláště při hře v oslabení ).

9. Tresty: 2 minuty hrubého času, 5 minut hrubého času, 10 minut hrubého času osobní trest a osobní trest do konce utkání. Čas trestu začíná ubíhat ve chvíli, kdy rozhodčí znova zahájí hru po vyloučení. Pokud je hráč vyloučen do konce utkání může v příštím utkání nastoupit. pokud hráč obdrží trest ve hře automaticky nesmí nastoupit v příštím utkání. (v případě psotupu do finálového turnaje a uložení TH ve finálovém utkání kvalifikačního turnaje se zákaz startu týká prvního utkání na finálovém turnaji)

10. Inzultace: Pokud hráč inzultuje rozhodčího je vyloučen z turnaje a zápas je zkontumován ve prospěch neprovinivšího se týmu (branky a nahrávky zaznamenané v tomto utkání se počítají do kanadského bodování turnaje), v případě druhé inzultace od hráče téhož týmu v dalším průběhu turnaje je vyloučen celý tým bez nároku na vrácení startovného a platby za ubytování.

11. Diskvalifikace: V případě porušení pravidla 3, 4 nebo 5 některým z družstev bude provinivší se tým okamžitě vyloučen z turnaje bez nároku na vrácení startovného či nákladů na ubytování a všechny zápasy tohoto týmu budou zkontumuvány v neprospěch družstva za které tento hráč nastoupil. (pokud pravidlo poruší ve fázi turnaje, kdy se hraje ve skupině), pokud k porušení dojde v play-off, kontumuje se pouze aktuální zápas, tým je vyloučen a pořadí všech dalších týmů, které skončily v pořadí pod ním, se posouvá o jedno místo nahoru.

12. Totožnost: Hráči nastupují v turnaji na základě platných pravdivě vyplněných soupisek a platného průkazu totožnosti. Průkaz totožnosti bude žádán také v případě konfrontace daného hráče. Zároveň může být vyžádán kdykoliv v průběhu turnaje, především bude prováděn v play-off. Pokud v tomto případě odmítne hráč prokázat svoji totožnost bude se postupovat jako při porušení pravidla 3, 4 nebo 5.

13. Počet hráčů : Maximální počet hráčů na soupisce jsou 2 brankáři + 18 hráčů v poli.

14. Dopsání: Hráči mohou být doplněni na soupisku v průběhu turnaje, ale pouze před zahájením 3.zápasu daného týmu, hráči již jednou uvedení v soupisce nesmí být vyškrtáváni a počet hráčů dopsaných na soupisku nesmí překročit počet volných míst na této soupisce.

15. Body: za vítězství tým obdrží 2 body, za remízu jeden bod, za porážku 0 bodů, ve skupinách utkání mohou skončit remízou, v play-off v případě remízy následují trestná střílení podle pravidla 16.

16. Trestná střílení: za každý tým jedou 3 hráči (každý jiný), o pořadí rozhoduje los, v případě nerozhodnutí po 3 nájezdech pokračuje vždy jeden hráč (zde se již může hráč opakovat) za každý tým až do rozhodnutí.

17. Výzbroj a výstroj: Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji určené pro lední hokej (dáno pravidly LH).

18. Konfrontace: Konfrontace je možná kdykoli v průběhu utkání, ale pouze jednoho hráče z každého týmu v jednom poločase. Postup při konfrontaci: Kapitán družstva sdělí rozhodčímu nebo některému z pořadatelů kterého hráče chce konfrontovat, hráč bude podle soupisky zjištěn a okamžitě po utkání v neustálé přítomnosti některého z pořadatelů bude dle uvedených možností zjištěna jeho totožnost. Dále se bude postupovat podle pravidel. Po uplynutí času utkání už není možné provádět konfrontaci.

19. Protesty: Protest je nutné odevzdat pořadateli turnaje nejpozději 5 minut po skončení utkání se zálohou 1000,-Kč. Protest projedná komise ve složení hlavní pořadatel daného turnaje a rozhodčí daného utkání. V případě zamítnutí protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele. Konfrotace se nepovažuje za protest a řídí se vlastním pravidlem 18.

20. Finálový turnaj: do FINÁLOVÉHO TURNAJE postupují vítězové turnajů, na finálovém turnaji smí za tým nastoupit pouze 3 hráči, kteří nenastoupili za tento tým na základním turnaji. Hráči, kteří nenastoupili za tým na základním turnaji musí zároveň splnit podmínku, že nenastoupili na jakémkoli základním turnaji v daném roce za jiný tým.

21. o pořadí ve skupině rozhoduje:
a) počet bodů
b) Vzájemný zápas (v případě rovnosti bodů u více družstev rozhoduje minitabulka vzájemných zápasů těchto družstev, v této minitabulce rozhodují nejdříve body ze vzájemných zápasů a poté rozdíl skóre ze vzájemných zápasů)
c) Celkový rozdíl skóre
d) Více vstřelených branek ze všech zápasů
e) Los (pokud dojde k rovnosti u týmů ,které spolu hrají poslední rozhodující zápas ve skupině bude los nahrazen trestnými stříleními podle pravidla 16)

22. Zakázané uvolnění: Píská se vždy, když kotouč vystřelený z vlastní poloviny přejde brankovou čáru (dle pravidel zakázaného uvolnění), nečeká se na dojetí…po zakázaném uvolnění smějí hráči obou týmů střídat.

23. Věk:  Hráči, který nastoupí na MČRA musí být v době startu 18 let, start mladších hráčů je zakázán.

Žádáme hráče funkcionáře, aby se k rozhodčím chovali co možná nejuctivěji. Protože po některých zkušenostech z minula mám strach, aby se naše celkem slušně rozjíždějící tradice nezadrhla na tom, že nám nebude chtít nikdo pískat.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

1. Uschování cenností: Pořadatel turnaje ani provozovatel ZS neručí za cennosti (mobilní telefony, šperky, kreditní karty, klíče od auta, peníze, jakékoli průkazy, elektronika, PC a další věci značné hodnoty.) odložené v šatně. Místo pro uložení těchto věcí po dobu zápasu či turnaje je kancelář nebo vrátnice ZS.

2. ztráta klíčů: Dojde-li ke ztrátě klíčů od šatny či jiným problémům spojeným s bezpečným zajištěním šatny je vedoucí takto mužstva takto postiženého povinen okamžitě informovat v prvé řadě pořadatele, který zajistí nápravu. Jiným postupem znemožňuje postižený pořadateli účelně a bezpečně řešit zabezpečení osobních věcí ( oblečení, obuv, hokejová výzbroj a výstroj či jiné věci vyjma věcí uvedených v ustanovení 1.) odložených v této šatně.

3. Zdravotní služba: Zajištěna po celou dobu turnaje přímo na ZS. Pořadatel se zavazuje zajistit první pomoc prostřednictvím školeného zdravotníka, popřípadě zavolání rychlé záchranné pomoci. Není v technických možnostech pořadatele v případě lehčích zranění zabezpečit odvoz do nemocnice (netýká se těžších zranění, které zabezpečuje pořadateli přivolaná rychlá záchranná pomoc).

4. Hráči nastupují k utkáním na vlastní nebezpečí

5. Vedoucí: družstva zodpovídá za to, že údaje uvedené na soupiskách jsou pravdivé. Vedoucí svým podpisem na soupisce bere na vědomí sankce za porušení pravidel.

6. Vyšší moc: Pořadatelé neručí za problémy vzniklé z důvodu vyšší moci.

7. Prezentace: Vedoucí pošle soupisku hráčů s daty narození nejpozději týden před zahájením turnaje na mcra@sportsevents.cz (aby pořadatelé mohli zkontrolovat zda hráči splňují pravidlo 3 ( účast ve vyšších soutěžích ) Vedoucí jednotlivých týmů se dostaví do kanceláře vedení turnaje 60 minut prvním utkáním svého týmu, kde doplatí startovné, případně ubytování, převezme propozice a odevzdá podepsanou soupisku hráčů (nejsou povoleny přezdívky) s čísly dresů a označí brankáře. Poté v šatně proběhne prezentace všech hráčů, kde bude kontrolována jejich totožnost podle OP nebo cestovního pasu. Pořadatel má právo zkotnrolovat totožnost hráčů kdykoli v průběhu turnaje a hráči mají povinnost ji doložit, v případě nedoložení se bude postupovat jako při porušení pravidla 3,4 nebo 5.

8. Alkohol: Pořadatelé žádají účastníky turnaje, aby v době mezi zápasy požívali alkoholické nápoje v rozumné míře. Alkohol může zkazit zážitek z turnaje vám, ale i vašemu soupeři. A v horším případě může znamenat zvýšené nebezpečí zranění nebo jiných někdy bohužel i životu nebezpečných zdravotních problémů.

9. Totožnost: v případě kontroly musí hráč prokázat svoji totožnost.

Pokud budete mít nějaké připomínky nebo návrhy na zlepšení turnaje v příštích letech, napište mi je prosím po skončení turnaje na lukasviktor (a) sportsevents tecka cz

Mohlo by
vás zajímat
PropozicePravidlaDivize B a CUbytováníPřihlášení 2024Výsledky 2022Výsledky 2024Tréninkový kempHistorické tabulkyNájezdy soutěž

© SportsEvents 2017